มิถุนายน 13, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

จังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนเที่ยวงาน “สมุทรสาคร ON SHOW”

จังหวัดสมุทรสาครขอเชิญชวนเที่ยวงาน “สมุทรสาคร ON SHOW” มาชม มาช้อปกับสินค้าของดีของจังหวัดสุมทรสาคร พร้อมมาลิ้มรสอาหารอร่อย ๆ ของทางจังหวัด

ภายในงานพบกับการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบ OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ของจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 40 ร้านค้า พร้อม
ทั้งมีกิจกรรม ส่งเสริมการขาย สินค้าลดราคาพิเศษ กิจกรรมการแสดงที่แสดงความเป็นอัตลักษณ์ของทางจังหวัดสุมทรสาคร โดยจะจัดขึ้นในชื่องาน “สมุทรสาคร ON SHOW” ภาคกลางระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2567 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี

จัดโดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร