กรกฎาคม 15, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

สส. “ก้าวไกล” ขยี้จัดซื้อแสตมป์สรรพสามิต 134 ล้านไม่ช่วยแก้ปัญหาของเถื่อน เผย แสตมป์สรรพสามิตยังถูกปลอม ทำบุหรี่เหล้าเถื่อนพุ่ง

สส.ก้าวไกล นนทบุรี เสนอรื้องบค่าผลิตแสตมป์สรรพสามิต 134 ล้าน ย้ำเกินความจำเป็น ไม่ช่วยเรื่องสินค้าปลอม พร้อมตั้งคำถามกฎหมายอนุญาตให้ละเว้นโดยใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนได้ ทำไมไม่นำมาใช้เพื่อลดรายจ่าย

ในการอภิปรายร่างพ.ร.บ. งบประมาณปี 2567 วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายปรีติ เจริญศิลป์ สส.นนทบุรี พรรคก้าวไกล ยื่นแปรญัตติอภิปรายงบประมาณ มาตรา 9 กระทรวงการคลัง ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าของการผลิตแสตมป์ของกรมสรรพสามิตที่สูงถึง 134 ล้านบาท เพื่อให้สินค้าประเภทเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สุรา และยาสูบ นำไปใช้แปะบนสินค้า เป็นเครื่องหมายแสดงว่าได้ชำระภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายแล้ว ซึ่งหากผู้ผลิตอยู่ในไทยต้องวางแบงค์การันตีเท่ากับจำนวนภาษีและเบิกแสตมป์ไปได้ แต่มีผู้ประกอบการอีกมากที่ผลิตสินค้าในต่างประเทศก่อนนำเข้ามา จำเป็นต้องชำระภาษีก่อนเบิกแสตมป์ส่งไปเพื่อติดในต่างประเทศ

นายปรีติ กล่าวว่า ปัจจุบันแสตมป์มีความสำคัญเพราะกรมได้นำเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดมาใช้เพื่อยืนยันการเสียภาษี ลดการลอกเลียนแบบสินค้า การหลีกเลี่ยงภาษี แต่กลับพบการปลอมแสตมป์ รวมถึงปลอมคิวอาร์โค้ดด้วย จึงไม่ได้ตอบโจทย์ที่ตั้งไว้ เป็นการเพิ่มภาระให้รัฐและผู้ประกอบการมากกว่า เพราะเรายังเห็นการจับกุมของเถื่อน โดยเฉพาะบุหรี่เถื่อนล็อตใหญ่ อยู่เป็นประจำ ซึ่งล่าสุดมีการจับกุมบุหรี่เถื่อนจากเรือประมงดัดแปลง คิดเป็นค่าปรับกว่า 4,700 ล้านบาท กระทบรายได้สรรพสามิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากดูผลการจัดเก็บรายได้ภาษีสรรพสามิต ปีงบ 64 – 66 ภาษีสุราและภาษียาสูบลดลงต่อเนื่องจนปีล่าสุดเหลือเพียงระดับ 5 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้น

“มีประกาศกรมสรรพสามิตเมื่อปี 2560 ที่ปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยอนุญาตให้เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สามารถใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีแทนการติดแสตมป์ได้ โดยต้องมีการระบุประเภทของสินค้า ปริมาณหรือปริมาตร ชื่อหรือสัญลักษณ์ของสินค้า และชื่อผู้ประกอบการหรือผู้นำเข้า โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสามารถเป็นผู้สั่งการได้เอง แต่กลับไม่มีการนำมาใช้กับสินค้าอื่น ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของกรมเลย”

นายปรีติ ยังเสนอว่า กรมสรรพสามิตควรตัดงบประมาณการผลิตแสตมป์ 134 ล้านบาทออก เพราะแสตมป์ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าของเถื่อน ของหนีภาษี และเห็นว่าควรใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีเข้ามาทดแทนการติดแสตมป์แบบปัจจุบัน