มิถุนายน 14, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

ครบรอบ 5 ปี โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส ชูคอนเซ็ปต์ Five Forward พัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างสูงสุด

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส (RISR – Ruamrudee International School, Ratchapruek Campus) ครบรอบ 5 ปี  ชูคอนเซ็ปต์ Five Forward ช่วยเสริมสร้างผู้เรียนใน 5 มิติ  ได้แก่  Learning to KNOW, Learning to DO, Learning to BE, Learning to GIVE และ Learning to live together sustainably! พร้อมเผยแนวโน้มการเติบโตของโรงเรียนที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดด

จิรพัฒน์ สัจยากร ผู้จัดการโรงเรียน กล่าวว่า โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส (Ruamrudee International School Ratchapruek Campus) เป็นหนึ่งในเครือโรงเรียนนานาชาติที่มีชื่อเสียง และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย หลังขยายโอกาสทางการศึกษามายังย่านราชพฤกษ์ก็ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าสมัครเรียนเพิ่มขึ้นมากกว่า 35% ในปีการศึกษา 2565 – 2566 และคาดว่าจะโตมากขึ้นอีกในปีการศึกษานี้หลังจากเปิดพื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงการตอบรับที่ดีของการศึกษานานาชาติ  โดยในโอกาสครบรอบ 5 ปี โรงเรียนได้นำมิติการเรียนรู้ 5 ประการ (Five Pillars of Learning) มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างหลักสูตรและนวัตกรรมการศึกษาซึ่งตอบสนองต่อโลกในอนาคต โดยโรงเรียนจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างสูงสุด เราได้ดึงคอนเซ็ปต์ Five Forward มาเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมสร้างผู้เรียนใน 5 มิติการเรียนรู้ ได้แก่ Learning to KNOW, Learning to DO, Learning to BE, Learning to GIVE และ Learning to live together sustainably! โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักการเรียนการสอนในรูปแบบ Inquiry-based learning ตามปรัชญา ‘Ad Astra’ แปลว่า ‘สู่ดวงดาว’ ซึ่งสนับสนุนให้เด็ก ๆ ตามหาดวงดาวของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดแข็งของร่วมฤดีมาอย่างยาวนาน

ในด้านบุคลากร  ทางโรงเรียนคัดสรรครูที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากทั่วโลก และยังมีบุคลากรด้านอื่น ๆ อาทิ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียน ทีมแนะแนวการศึกษา และนักโภชนาการประจำโรงเรียน ที่เข้ามาช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน ทำให้โรงเรียนของเรามีบุคลากรด้านการศึกษาที่มีศักยภาพเฉพาะด้านจำนวนมาก โดยปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น Pre-K (เตรียมอนุบาล)  ถึงเกรด 10 (มัธยมศึกษาปีที่ 4)  โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ถึง 16 ปี  และวางแผนจะขยายระดับชั้นการศึกษาไปจนถึงเกรด 12 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ภายในปี 2568

โรเบิร์ต เลดลี่ (Mr. Robert Ledlie) ครูใหญ่ กล่าวว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนจะเป็นการศึกษาตามหลักสูตรอเมริกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น PreK, Elementary School, Middle School และ High School ในแต่ละระดับชั้นจะเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความหลากหลายตามพัฒนาการในแต่ละวัย ดังนี้ PreK เป็นหลักสูตร เรกจิโอ เอมิเลีย (Reggio Emilia) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น เพื่อทักษะต่าง ๆ สำหรับการเรียนรู้, Elementary School ซึ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน (Literacy Focus), การศึกษาในระดับ Middle School เน้นการบูรณาการองค์ความรู้และพัฒนาการในด้านอารมณ์และสังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ High School ซึ่งการศึกษาในระดับ High School นั้น จะเน้นวิชาการและกิจกรรมเสริมหลักสูตร และความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม โดยทางโรงเรียนตามแบบฉบับของร่วมฤดี เราจะมีสองหลักสูตร ในปัจจุบันนักเรียนสามารถลงหลักสูตร Advanced Placement (AP) ในเกรด 9 และ 10 และในอนาคตอันใกล้นักเรียนจะสามารถเลือกวิชาต่าง ๆ ของ International Baccalaureate (IB) ได้ พร้อมประกาศนียบัตรมัธยมปลายอเมริกัน (American Highschool Diploma) เพื่อไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์ แคมปัส ตั้งอยู่ บนถนนราชพฤกษ์ เขตบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่เบอร์โทร +66 (0)2 030 0533 เว็บไซต์ https://www.risr.ac.th  หรือเยี่ยมชมโรงเรียนได้ในเวลาทำการ ระหว่าง 8.00 – 14.00 น.