กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

มจพ. ชวนร่วมงานสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำธุรกิจ วันที่ 16 ก.พ. 66


นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต X-DBA รุ่นที่ 8 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ชวนร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” INNOVATIVE LEADERSHIP FOR THAILAND IN THE NEXT CHAPTER ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง


การจัดงานสัมมนาวิชาการ “บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม” ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง บริบทใหม่ประเทศไทย ก้าวไกลด้วยผู้นำเชิงนวัตกรรม และร่วมรับฟังเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ ผู้นำกับการใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลากหลายท่าน ดังนี้


1.รองศาสตราจารย์ ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


2.คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)


3.ดร.นิรันดร์ จาวลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิ้ล พร๊อพเพอร์ตี้ คอนเซ้าติ้ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด


มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้นำธุรกิจท่ามกลางกระแสความไม่แน่นอนของโลก ความเข้าใจและแสวงหาโอกาสและกลยุทธ์ในการก้าวผ่านสู่ระเบียบระบบโลกใหม่ และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่อาจร่วมมือกันในอนาคต ภายใต้ Thailand Team โดยการนำของผู้นำองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ


สำหรับผู้สนใจร่วมงานสัมมนาเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ https://cutt.ly/S24TZ8a หรือสแกน QR Code ลงทะเบียนที่รูปภาพด้านล่าง ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณจักริน เก้าพัฒนสกุล โทร.082-429-2987 และคุณกร เพชระบูรณิน โทร. 099-452-2915, line : @pmb8064x, อีเมล (E-Mail) : xdba8kmutnb@gmail.com หรือ ติดตาม Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ., ช่อง YouTube : FBA CHANNEL