กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

กลับมาอีกครั้ง InnoSpace Summit 2023 เดินหน้าหนุน Startup ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาแรกของปี InnoSpace Summit 2023 ภายใต้แนวคิดAccelerate Early-Stage Ecosystem เดินหน้าหนุน Startup เปิดแผนการดำเนินงานปี 2566 พร้อมผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาและการลงทุนใน Startup ควบคู่กับการสนับสนุน Startup Ecosystem ของประเทศให้เติบโตในตลาดโลก และเป็นฟันเฟืองหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานคณะกรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยที่มาของการจัดงาน InnoSpace Summit 2023 สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันจัดตั้ง บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนา Startup Ecosystem ในประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ภายใต้ Strategic Direction 3 ด้าน คือ     

1. Gap Filling in the Ecosystem การลงทุนใน Startup ที่จะเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Deep Tech Startups

2. Alignment with Shareholders การทำงานในรูปแบบ Sharing CVC เชื่อมโยงและสร้างให้เกิด Synergy Value ระหว่าง Startups และ Shareholders และ

 3. Synergy among Stakeholders การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา Startup Ecosystem

จากภาพรวมการดำเนินงาน ปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรสนับสนุนโปรแกรมการพัฒนาและลงทุนใน Potential Startup และ Deep Tech Startup ตัวอย่างเช่นความร่วมมือกับ depa ในการร่วมลงทุน Startup ชื่อ Horganice ภายใต้โครงการ dVenture

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดำเนินงานของ บริษัท ฯ จึงได้จัดงาน InnoSpace Summit 2023 ขึ้น           ในรูปแบบ Carbon Neutral Event ซึ่งมีการชดเชย Carbon Footprint ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน รวมทั้งเป้าหมายการลงทุนในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยบรรลุเป้าหมาย


Net-Zero ของประเทศในปี 2608 ควบคู่กับการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook LIVE โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม Highlight คือ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Innovation Opportunities in the Age of Permacrises โดย


ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการ Innovation – One ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อผนึกกำลังการสนับสนุนการพัฒนาและการลงทุนในกลุ่ม Tech Startup ต่อด้วยกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ Thailand early-stage investment and ecosystem ผ่านมุมมองผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อก้าวไปสู่ Startup ชั้นแนวหน้า ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิดจาก CHOCO CRM , Freshket และ GetLinks และพลาดไม่ได้กับกิจกรรม Networking ช่วงท้ายของงาน นายเทวินทร์ กล่าวปิดท้าย

ผู้ที่สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านช่องออนไลน์ที่เพจเฟซบุ๊ก Innospacethailand : https://www.facebook.com/innospacethailand และสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารของ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่เว็บไซต์ www.innospacethailand.com