กรกฎาคม 17, 2024

www.thainewsbiz.com

ครบธุรกิจ บันเทิง ท่องเที่ยว แลไลฟ์สไตล์

“ปากช่องพร้อม” ภาคท่องเที่ยวตบเท้าลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ร่วมกับอำเภอปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานพันธมิตร ผุดโครงการ “ปากช่องพร้อม” รณรงค์ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ภายในพื้นที่อำเภอปากช่อง เขาใหญ่ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เร่งฟื้นธุรกิจและเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว ตั้งเป้าฉีดให้ได้ขั้นต่ำ 5,000 คน หรือ 80% ของบุคลากรภาคการท่องเที่ยว

นางสาวพันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และผู้ก่อตั้งเครือข่ายข้าวเพื่อหมอ (Food For Fighters) กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ย่อมส่งผลต่อการพิจารณาเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งประเทศ เขาใหญ่และอำเภอปากช่องเองก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทางสมาคมฯ จึงทำงานแบบบูรณาการภายใต้โครงการ “ปากช่องพร้อม” ร่วมกับพันธมิตรหลากหลายภาคส่วน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อำเภอปากช่อง โรงพยาบาลปากช่องนานา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารอำเภอปากช่อง ชมรมผู้บริหารสนามกอล์ฟเขาใหญ่-โคราช วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรปากช่อง และชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่าช้าง ระดมทีมรณรงค์สร้างความเข้าใจเรื่องวัคซีน และนำบุคลากรภาคการท่องเที่ยวที่สมัครใจเข้าฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันที่ 24-26 พฤษภาคมนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

“ทางสมาคมฯ ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากเดินทางมาพักผ่อนในเขตพื้นที่ปากช่อง เขาใหญ่ ว่าเราได้เตรียมตัว เตรียมความพร้อม ทั้งสถานที่และบุคลากร ว่าสถานที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออย่างดีตามมาตรฐาน และบุคลากรผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้จะฉีดวัคซีนแล้ว เราก็ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานเดิม คือ สวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือสม่ำเสมอ ตามที่เคยปฏิบัติมาในช่วงนี้”

1 ในพันธมิตรของโครงการอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ประกาศพร้อมร่วมมือนำทีมบุคลากรของอุทยานฉีดวัคซีนเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในพื้นที่

นายอดิศักดิ์ ภูสิทธิ์วงศานุยุต หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า ทางอุทยานฯ มีมาตรการด้านการป้องกันโรคที่เข้มงวดทั้งกับตัวเจ้าหน้าที่อุทยานและนักท่องเที่ยวมาตลอด ดังนั้นหากได้ฉีดวัคซีนก็จะเป็นเกราะเสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ทั้ง 483 นาย ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ รวมถึงสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของพื้นที่

นอกจากนี้ ดร.วัชรี ปรัชญานุสรณ์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมและรองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมายังเปิดเผยว่า ทางสมาคมฯ ได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำระบบคิวอาร์โค้ดบนสายรัดข้อมือมอบให้บุคลากรของสถานประกอบการที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว เพื่อเพิ่มระบบการตรวจสอบที่แม่นยำอีกขั้นหนึ่งด้วย