“น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์” ผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติในนามคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

“ที่เข้ามาทำงานตรงจุดนี้  เพราะต้องการจะกระตุ้นในพ่อแม่พี่น้องทุกคนเกิดการคิดนอกกรอบบ้าง  โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองการปกครอง  เพราะผมคิดว่าจริงแล้วการเมืองเป็นแค่เครื่องมือให้นักการเมืองเดิน ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลง ใครจะรักใครเข้าข้างใคร เราไม่สนใจ  เพราะเราคิดว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด รวมทั้งสิ่งที่ดีที่สุดคือ ระบบผู้นำที่มีคุณธรรมและธรรมาภิบาล  สิ่งที่เรากำลังจะทำคิดว่า ประชาชนชาวไทยกว่า 90% มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

นี่คือแรงบันดาลใจให้ “น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ตัดสินใจก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธาน “คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวว่า สำหรับผมแล้วชาติคือประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความรักสมัครสมานสามัคคี  สิ่งเหลานี้เป็นสิ่งที่อยู่กับเราอยู่แล้ว พระมหากษัตริย์ เป็นบุคคลที่พวกเราทุกคนภูมิใจมากที่สุด เปรียบเสมือนครอบครัว พ่อ ลูก และเป็นการรวมใจของทุกคนไว้ด้วยกัน แล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือศาสนา ทางเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไม่แพ้เรื่องอื่น  ที่ผ่านมาเราจัดกิจกรรมหลายกิจกรรม เพราะเราเชื่อว่า สิ่งที่เราต้องทำคือ การเชิญชวนคนมาทำความดี ไม่ใช่เอาแต่นึกถึงใครที่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูก เราตั้งใจไว้ว่า ถ้าใครมีกิจกรรมดีๆ  เรายินดีให้ท่านมานำเสนอได้เลย  ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  ที่อยากจัดโครงการหรือกิจกรรมดีๆ อะไร มาเสนอเราได้ แค่กิจกรรมหรือโครงการนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทางเรายินดีส่งเสริมและสนับสนุนเต็มที่

“ที่ผ่านมา ก็ได้จัดกิจกรรมและโครงการดีๆออกไปไม่น้อย  แล้วยังมองไปถึงอนาคตกับกิจกรรมต่างที่ได้ตั้งไว้ด้วย  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างพระปางห้ามสมุทร  โดยมีการปลุกเสกที่พระตำหนักแดง  ซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวมากมาย  เราได้ไปทำที่นั้น การจัดอุปสมบทที่ได้จัดไปแล้วและมีโครงการที่จะจัดต่อยอดไปอีกทั่วประเทศ กฐินพระราชทาน วันที่ 25 ตุลาคม 2563 ที่ จ.ร้อยเอ็ด,กฐินตกค้าง 69 วัด  อีกยังมีโครงการทำวัดร้างให้เป็นวัดรุ่ง เพราะในประเทศไทยมีวัดร้างเยอะมาก กว่า 6,000 วัด ทั่วประเทศ และยังมีความคิดที่จะทำกุฏิน็อคดาวน์  ห้องน้ำน็อคดาวน์ให้กับวัดอีกด้วย โครงการวาดภาพประกวด ซึ่งกิจกรรมนี้ได้เริ่มทำบ้างแล้ว  ปรากฏว่า ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนอีกด้วย”

ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กล่าวด้วยว่า กิจกรรมที่ทางคณะฯได้ดำเนินการไปแล้วอีกกิจกรรมหนึ่งคือ ได้หล่อพระพุทธรูปปางหนึ่งไว้แล้ว  กำลังจะทำเรื่องขอพระราชทานชื่อ  ซึ่งเรื่องนี้เราทำเพื่อพระมหากษัตริย์ พร้อมกันนี้เรายังอยากจะทำสหกรณ์เพื่อประชาชนอีกด้วย  โดยการให้คนในพื้นที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้เกิดการแบ่งปัน และแลกเปลี่ยนกันได้ในชุมชน  และเกิดรายได้ในที่สุด เรายังมีในเรื่องของธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้วย โดยอยู่ภายใต้แบรนด์ SKYMED ซึ่งตอนนี้แบรนด์เป็นที่รู้จักและไปไกลมาก   แล้วจะเข้าไปช่วยเหลือในสังคมอีกทางหนึ่ง  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงถวายพระพร เพื่อถวายแด่พระมหากษัตริย์ อีกอย่างหนึ่งคือเราตั้งใจว่าจะนำนักเรียนและประชาชนทั่วไปมาร่วมกันทำกิจกรรมตามแนวคิดของพวกเขา เพราะคนเหล่านี้จิตใจที่เอื้อเฟื้อเพื่อสังคมและเสียสละอยู่ล้ว  เราให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่

“อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุดคือ ความขัดแย้งกันของรัฐบาล รวมไปถึงผู้คนในสังคม  แต่เชื่อว่า หากเราดึงตัวเองหนีออกจากการอยู่ในกรอบ  คิดแบบนอกกรอบบ้าง  โดยการนำคนที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เหมือนพวกเรามารวมตัวกัน  ซึ่งการพึ่งพาผ่านกิจกรรมดีๆ ที่เราได้คิดและทำกัน  รวมถึงมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากเราคือ บริษัท เมืองเศรษกิจพอเพียง จำกัด และ  SKYMED  แนวทางและอนาคตของประเทศน่าจะไปได้ดีกว่าที่คิด  แล้วสุดท้ายทุกกิจกรรมเราจะทำให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม  และจะร่วมกันสำหรับคนที่มีหัวใจรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เราจะส่งเสริมและสนับสนุนทุกคน ทุกหน่วยงาน ถ้าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมและประเทศชาติของเรา” น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ กล่าวในท้ายที่สุด

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *