รพ.ธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

การบริจาคโลหิต เป็นวิธีการช่วยชีวิตผู้อื่นที่คนทั่วไปสามารถทำได้และไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริจาค เพราะร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดและส่วนประกอบของเลือดทดแทนส่วนที่บริจาคไปภายในระยะเวลาอันสั้น นอกจากนี้การบริจาคโลหิตยังเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับอีกด้วย
โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่มีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิต เพื่อสำรองโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับสภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้ทันท่วงที ไม่ว่าจะด้วยจากการเกิดอุบัติเหตุ ผ่าตัด หรือโรคที่จำเป็นต้องรักษาด้วยโลหิต #เป็นห่วงนะ โดยเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วมาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ตามวันและเวลา ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 6 โรงพยาบาลธนบุรี สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลสุขภาพ โทร. 1645 ต่อ 2005-7 หรือ www.thonburihospital.com และ www.facebook.com/thonburihospitalclub

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *