เครื่องตัดอ้อยสดชุมชนพร้อมสางใบ แบบพ่วงด้วยแทรคเตอร์

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เดไปวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำโครงการ..เครื่องตัดอ้อยสดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์แบบไม่ต้องเผาอีกต่อไป

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ฯ หัวหน้าโครงการวิจัย เปิดเผยว่า นวัตกรรมเครื่องตัดอ้อยสดชุมชนแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ เพื่อลด pm 2.5 ฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทย !!!

นวัตกรรมเครื่องตัดอ้อยสดชุมชนแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ฝีมือวิศวกรเครื่องกลไทยและทีมงาน ออกแบบมาเฉพาะแบบไม่ต้องเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวอีกต่อไป สามารถทำงานได้ 4 ขั้นตอนในเครื่องเดียวคือ สางใบ ตัดโคน ตัดยอด วางรวมกอง ตัดได้100 ตันต่อวัน หรือประมาณ 10 ไร่ต่อวันโดยใช้คนขับรถแทรกเตอร์เพียงคนเดียว ประหยัดเวลา แก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บเกี่ยว ตอบโจทย์นโยบายภาครัฐในการลดการเผาอ้อย ตอบโจทย์โรงงานน้ำตาล และเกษตรกรไร่อ้อยอย่างแท้จริง

ที่สำคัญผู้ประดิษฐ์ Dr. Nattawoot Depaiwa
ในฐานะหนึ่งในกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พระจอมเกล้าลาดกระบัง ยืนยันด้วยตนเองว่าหวังผลต่อการลดPM2.5 ได้แน่หากมีการใช้เครื่องนวัตกรรมตัวนี้ทั่วประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถชมเครื่องจริงได้ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2563 ที่ไบเทคบางนา จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช. ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5612445

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *