พิธีลงนามสัญญา ในโครงการ นิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี

บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านค่าย และอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 3068 ไร่ 1งาน 15 ตารางวา เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และยังได้รับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย จากคณะกรรมการนโยบายเขตภาคตะวันออก (หรือ EEC) ซึ่งโครงการจะมุ่งเน้นในการสนับสนุนอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
​วันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น ที่จะได้รับการสนับสนุนจากทางสถาบันการเงินขนาดใหญ่อันดับต้นๆของประเทศไทย อย่าง ธนาคารกรุงไทย ที่เชื่อมั่นในการดำเนินการพัฒนาโครงการระดับประเทศในครั้งนี้ ซึ่งมูลค่าการสนับสนุนประมาณ 5,000 ล้านบาท
​นอกจากนี้ทางบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด จะมีลงนามในการว่าจ้าง บริษัท กว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ยีอาน (ประเทศไทย) ผู้รับเหมาหลักในการก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรม ซีพีจีซี ซึ่งมีมูลค่าการก่อสร้าง ราว 2,000 ล้านบาท ทางบริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งในประสบการณ์การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคใหญ่ๆ รวมทั้งศักยภาพของบริษัท กว่างซีฯ ว่าจะสามารถก่อสร้างได้มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐานสากลและรวดเร็ว เพื่อให้ทันกับการขยายตัวของการลงทุนจากต่างประเทศที่จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต

สุดท้ายนี้ ผมในนามประธานกรรมการ บริษัท ซีจี คอร์เปอเรชั่น จำกัด ขอขอบคุณทางธนาคารกรุงไทย ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับโครงการ รวมทั้ง บริษัทกว่างซี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป ยีอาน ในฐานะบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้ทำให้เกิดความร่วมมือในครั้งนี้ ขอบคุณครับ

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *