เซ็นทารากวาด 4 รางวัล บนเวที G-Green Award 2019

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เดวิด กู๊ด รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
G-Green Award 2019 ให้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือ 4 แห่งในประเทศไทย ในฐานะโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา คว้ารางวัลโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม G-Green Award 2019 ถึง 4 รางวัล โดยการมอบรางวัลดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจากภาครัฐเพื่อเป็นการเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้มีการนำทรัพยากรและพลังงานทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนามาตรฐานในการให้บริการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยในปีนี้โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราได้รับรางวัลถึง 4 แห่ง ประกอบด้วย
• เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
• เซ็นทารา หาดใหญ่
• เซ็นทารา วิลลา สมุย
• เซ็นทารา อันดาเทวี รีสอร์ทและสปา กระบี่

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารามุ่งมั่นที่จะนำเอากิจกรรมและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้กับทั้งองค์กร โดยมีความตั้งใจให้ระบบปฏิบัติการต่างๆ ของทางโรงแรม สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับสังคม รวมทั้งช่วยลดการใช้พลังงานและผลกระทบของกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ได้ เซ็นทารายังส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมเพื่อทำให้ระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนั้นยั่งยืน อีกทั้งยังมีการพัฒนาโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และนวัตกรรมในอีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงาน การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ การลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนใกล้เคียง และการสนับสนุนการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *