นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ระดมความคิดเพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาความรู้ฯ

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ได้จัดงานประชุมหารือเพื่อร่วมกันถ่ายทอดความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ และเทรนด์แฟชั่น เพื่อให้สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาความรู้ช่างทำผมให้มีฝีมือ ให้มีมาตรฐานระดับประเทศ และต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน ชี้แนะในการประกอบวิชาชีพช่างทำผมเป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจรรยาบรรณ โดยภายในงานมี เจ้าของ และผู้บริหารผลิตภัณฑ์ด้านเส้นผมมากกว่า 20แบรนด์ ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและเสนอความคิดเห็นท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น  ณ โรงแรมบลิสตัน สุวรรณ พาร์ควิว ชั้น4

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *