น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ ถวายเงินท่านเจ้าคุณฯสร้างพระประธาน 1,500,000 บาท

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ( เจ้าของผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ SKYMED ) ได้เข้าถวายสักการะ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 5, ประธาน ศ.ต.ภ. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก, กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายปกครองของมหาเถรสมาคม ในงานอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 78 ปี ของท่านเจ้าคุณฯ ณ อาคารพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ในโอกาสเดียวกันนี้ น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ยังได้ถวายปัจจัยจำนวน 1,500,000 บาท ให้กับเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เพื่อนำไปสร้างพระประธาน ประจำโบสถ์ วัดสระจระเข้ ตำบล ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ซึ่งเป็นพระประธาน ปางสมาธิเพชร เนื้อทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 4 ศอก สูง 6 ศอก 1 คืบ น้ำหนัก 2 ตัน เพื่อถวายเป็นมหากุศล ในโครงการบูรณปฏิสังขรโบสถ์เก่าอายุกว่า 200 ปี กว้าง 5 เมตร ยาว 11.5 เมตร ซึ่งโบสถฺนี้ทรงคุณค่าด้วยความเป็นโบสถ์ไม้ก่าแก่ ศิลปะการสร้างตามสถาปัตยกรรมของชาวโคราช มีอัตลักษณ์เฉพาะตน ตามรากเหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น และพระธรรมวินัย ให้อยู่คู่กับ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป

โดยวันงานนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ยังมอบของที่ระลึกให้กับทุกคนที่เข้าไปกราบสักการะ เป็นกระเป๋า สีเทา และสีชมพู สวยงาม ภายใน มีพระพุทธรูปเหมือนพระทองคำประจำวัดไตรมิตรวิทยาราม ไว้บูชา 2 องค์ และ หนังสือประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ อีกด้วย

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *