สมเด็จราชินีแห่งแคว้นเปรัก มาเลเซีย เสด็จเสวยพระกระยาหารค่ำ

แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเพฯ…สมเด็จราชินีแห่งแคว้นเปรัก ประเทศมาเลเซีย Raja Mashatul Shima BT Raja Idris Shah (ฉลองพระองค์สีเขียว) เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ เสวยพระกระยาหารค่ำ ณ เรือวันเดอร์ฟูลเพิร์ล โดยมี คุณพิชิต กุลเกียรติเดช ประธานบริหารบ.วันเดอร์ฟูลเพิร์ล ถวายการต้อนรับ เมื่อค่ำวันที่ 27 ก.พ. 2563

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *