ฟอร์จูนกรุ๊ปเปิดตัวผู้บริหารใหม่

โรงแรมในเครือ ฟอร์จูนกรุ๊ป เปิดตัวผู้บริหารใหม่ ฝีมือดี คุณเชิดชัย กมลเนตร ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการโรงแรม ผู้คร่ำหวอด ในวงการโรงแรมที่มีชื่อเสียงในประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพโรงแรมในเครือฟอร์จูน

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *