ชุดตอนกิ่งพันธุ์ V.4.ผลงานประดิษฐ์คิดค้น I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษา

ชุดตอนกิ่งพันธุ์ V.4. (PLIERS TO PEAL BRANCHES Version 4)
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น I-New Gen Award 2020 ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร จังหวัดอุดรธานี
มีคุณสมบัติเพื่อเพิ่มผลิตผลทาการเกษตรได้ถึงสองเท่า ราคาถูกเพียง 200 บาทเท่านั้น สามารถชมผลงานได้ที่งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 – 17.0 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *