ปืนรณยุทธฯส่งทัพใหญ่สุดเกือบร้อยบุกปินส์

สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย โดย พล.อ.วินัย ภัททิยกุล นายกสมาคมฯ ได้เปิดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 25 ตึกเฉลิมพระเกียรติ กกท. โดยหลังได้คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธระดับโลก รายการ “2019 IPSC Australasia Handgun Championship, Philippines” ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งรายการนี้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ระดับทวีปการส่งนักกีฬาทีมชาติไทย สมาคมฯ ได้จัดการแข่งขันเก็บคะแนนคัดเลือก ทั้งหมด 6 ครั้ง มาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2561 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 และ ได้นักกีฬาทีมชาติไทย ชุด 2019 IPSC Australasia Handgun Championship” จำนวน 53 คน และนักกีฬาทั่วไปอีก 30 คน ซึ่งถือเป็นคณะใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยส่งไปแข่งขันนอกประเทศ โดนนักกีฬาในทีมมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยจะเดินทางไปท าการแข่งขันในเช้าวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ซึ่งการส่งทีมชาติไทยเข้าแข่งขันในครั้งนี้ สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สำหรับ รายนามนักกีฬาทีมชาติไทย ชุด 2019 IPSC Australasia Handgun Championship และนักกีฬาทั่วไป ประกอบด้วย

ประเภททีม

  1. Open Team /ชนากิตต์ กุลนันทน์ศิริ ,เฉลิมพล ชมฤทธิ์ ,รนกร ภาธนทรัพย์,ผไท อิศรางกูร ณ อยุธยา

Open Senior Team /ผดุงศักดิ์ พลวิริยะสกุล,วรพล กุลชัยรัตนา
,ธนาพล กุลชัยรัตนา ,สำราญ เอื้อประพฤทธิ์

Open Super Senior Team/
วัฒน์ ศรีจินตอังกูร, สุเทพ ใต้ธงชัย,นิกร ฉันทรัตนโชค,วรวิทย์ ชวนะนันท์

Open Lady Team/พรนัชชา สันติอัศวราภรณ์,ธัญญลักษณ์ ปัญญานันทสิทธิ์,พัชรินทร์ รณศิริชัยรัตนา,ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌณกฐ์ปภัสสญ์ รัตนประเสริฐ

Standard Team/ธีรธาร ศุจินธร
,ธนกร บริสุทธิ์,พีระพงศ์ สนธินิวัติ
,วิศิษฎ์ ศรียาภัย

Standard Lady Team/ณัฐรดา อธิคุณาสิน,ภัทรันดา มะแก้ว, มินตรา ปราโมทย์,หยาดนภา อำบางกระทุ่ม

Production Team/กฤษฎา วีระนนท์,ณัฐภูมิ กมลวงษ์,ภูดิศ รัตนวิมล,หัสณัฐ วิจิตรปฎิมา

Production Junior Team/หรินทร์ ประพันธ์,ญาณพัฒน์ อินทรชาธร,ธีระวุฒิ มะกา,ศิริโชค ตรีรัตนพันธ์

Production Lady Team/สิบตำรวจโทหญิงพัชรินทร์ อินหอม
,ชัญญานุช เพิกแย้ม,เรวดี ทับคำ
,ณภัค รัตน์ธีรภาพ

Classic Team/ณรงค์ศักดิ์ แก้วเมืองเพชร,ฤทธิเดช ทิพย์รักษ์,เอก หวังมี,ณหทัย มาไลยพันธุ์

Production Optic Team/คเชน เจียกขจร,พิรุณ ลีละสุนทเลิศ,ปริพัตร ชูสังข์,ณัฐวุฒิ นิสสัยซื่อ

Revolver Team/ศิริโรจน์ พลอยสุทธิ,กบินทร์ สุศิวะ,ครรชิต โอฐสัตย์,ไพโรจน์ เจริญสุข

ประเภทบุคคล
Open/ชนากิตต์ กุลนันทน์ศิริ,
Open Senior/ผดุงศักดิ์ พลวิริยะสกุล,Open Super Senior/วัฒน์ ศรีจินตอังกูร, Open Lady/พรนัชชาสันติอัศวราภรณ์,Open Junior/ศดิกร ชมฤทธิ์,Standard/ธีรธาร ศุจินธร,Standard Lady/ณัฐรดา อธิคุณาสิน, Standard Senior/ทนงศักดิ์ วรรณจักร, Production/กฤษฎา วีระนนท์, Production Junior/หรินทร์ ประพันธ์, Production Super Junior/ญาณพัฒน์อินทรชาธร, Production Lady/สิบตำรวจโทหญิงพัชรินทร์อินหอม,Classic Senior/ณรงค์ศักดิ์แก้วเมืองเพชร, Classic Lady/ณหทัย มาไลยพันธุ์,Production Optic/คเชน เจียกขจร,Production Optic Senior/นันทวัฒน์เทียนเชษฐกุล,Revolver/ศิริโรจน์พลอยสุทธิ,Revolver Senior/ครรชิต โอฐสัตย์,Revolver Senior/เพิ่มพูน ตาปัญญา,Revolver Super Senior:/ทวีศักดิ์ สิงห์สมบุญโดยมี ผู้จัดการทีม/เจษฎา แผ่อารยะผู้ฝึกสอน/ผองพัฒ กรีพร้อมและเจ้าหน้าที่/บัวลักษณ์ ใจเกษม

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *